VARIANTEN

Klubblad for

Skakklubben af 1927, Ringsted

Nr. 1 - 33. årgang - Maj 2000

 

 

 

Pige-DM i Ringsted

Endnu et danmarksmesterskab i skak har fundet sted i Ringsted. I weekenden 11.-12. marts havde vi påtaget os arrangementet af et af de absolut mindre DM-stævner, Pige-DM, der havde samlet 38 piger fra hele landet til et særdeles vellykket weekend-arrangement. Sportsligt gik det også over al forventning, men selvom vores fire piger gjorde sig stærkt gældende og var med helt fremme i to af de fem aldersgrupper, blev det dog ikke til noget danmarksmesterskab – som i givet fald have været klubbens første nogensinde – men vi måtte nøjes med en andenplads og en delt tredjeplads, hvilket vel også er ganske flot. Du kan læse den fyldige reportage fra Pige-DM på side 6.

Læs i dette nummer ...

Formanden har ordet

Pige-DM 2000 i Ringsted

Ringsted Grand Prix

Flere træningsaftener

Klubmesterskabet i hurtigskak

Løvfald på højt plan

Partier fra Løvfalds EMT 1999

EMT-sæsonen 1999/2000

Julelyn 1999

Ringsted i 1. division!

Ungdomsafdelingen triumferede i

Grand Prix-serien

Sjællandsmesterskabet


Et hektisk

forår

Formanden har ordet …

Hvis du hører til dem, der havde håbet at VARIANTEN ikke havde overlevet nytåret og det stærkt opreklamerede årsskifte til det magiske år 2000, må jeg desværre skuffe dig. VARIANTEN har lidt under manglende tid hos redaktøren og visse tekniske problemer – og den sædvanlige uvilje blandt klubbens medlemmer mod at levere anvendeligt stof til bladet. Det skulle gerne ændres i den kommende sæson. I mellemtiden må du vænne dig til, at bladet indeholder en del gammelt stof – herunder begivenheder fra forrige århundrede, som jeg ikke vil forbigå i fuldstændig tavshed, og i et vist omfang også artikler, der tidligere har kunnet læses på vores hjemmeside. Sådan bliver det fremover. Der er ingen grund til at lave dobbeltarbejde – og i modsætning til hjemmesiden udkommer VARIANTEN ikke hver dag.

Klubben er kommet tilsyneladende velbeholdent ind i år 2000. Vi havde fornøjelsen at spille den første holdkamp overhovedet efter årsskiftet, da vi mødte Dragsholm på hjemmebane den 4. januar. En kamp, hvor flere gjorde opmærksom på, at klubben tilsyneladende havde et år 2000-problem – for de udleverede noteringslister havde fortrykt årstallet 19.... Hvilket egentlig er for dårligt, i betragtning af at vi fik leveret en ny sending kort før årsskiftet. Men Dansk Skaksalg skal ikke stå helt alene med skammen, i foråret fik vi trykt nye giroblanketter, som blev leveret med nøjagtig det samme fortrykte årstal. Det er åbenbart ikke blevet bemærket, at kassereren på de girokort, der blev udsendt i efteråret, møjsommeligt på alle kortene havde måttet rette årstallet, for denne kontingenttermin løb jo til 31. marts 2000.

Foråret har for mit vedkommende været præget af lidt rigeligt arbejde for ikke mindst skakklubben. Der har været en del ekstraordinære begivenheder som vores arrangement af Pige-DM, og arbejdsbyrden er ikke blevet mindre af de lidt kaotiske lokaleforhold, vi har haft som følge af, at vi med få timers varsel blev flyttet til et nyt sted på Sønder Parkskolen – midt i den allertravleste uge, hvor vi skulle arrangere fællesafslutning i holdturneringen og første runde i løvspringsturneringen. Så hele foråret har klubben boet i en stabel flyttekasser, fordi vores skab ikke har kunnet samles igen. Men i betragtning af, at vi i år genoptog løvspringsturneringen efter mange opfordringer, så synes jeg det er lidt skuffende, at mange af de mest ivrige fortalere for at få turneringen genoptaget holdt særdeles lav profil omkring de praktiske opgaver, der ikke blev lettere af vores nye lokalesituation. Alt i alt synes jeg foråret har været lidt for surt, og jeg har nok været lidt træt af det hele mod slutningen af sæsonen – medicinen bliver en lang og skakfri ferie. Førsteholdets oprykning, holdresultater og løvspringsturneringen kan du læse om i næste nummer. Det udkommer nok engang i fremtiden – efter sommerferien.

 


 

Pige-DM 2000 i Ringsted

Af Poul Buhl

I weekenden 11.-12. marts var Skakklubben af 1927, Ringsted vært for det 17. Pige-DM i skak på Sønder Parkskolen i Ringsted. På vores oplæg var turneringen vendt tilbage til sit gammelkendte format med fem aldersgrupper efter sidste års stævne i Greve, der sluttede lidt kaotisk, fordi der i lyset af det lave deltagerantal var blevet eksperimenteret lidt med aldersgrupperne med det resultat, at der opstod stor forvirring om, hvem der egentlig kunne kalde sig danmarksmestre. De fem aldersgrupper svarer til aldersgrupperne hos Dansk Skoleskak, dog er der ikke nogen separat F-gruppe for de alleryngste, og i anledning af årsskiftet er pigerne rykket op i de nye aldersklasser, som de skal spille i i skoleskakturneringerne til efteråret.

Pige-DM 2000 fik 38 deltagere, hvilket er noget flere end de sidste to år. Og selv om der er langt til de 80-100 deltagere, som stævnet tidligere har ligget på, så ser det da ud til, at det nu går den rigtige vej. Men det er også tydeligt, at der er langt mellem de klubber der satser på de skakspillende piger, og en stor del af fremgangen i deltagertallet skyldtes, at Jetsmark var med igen efter et par års pause. De kom selv med 7 deltagere sammen med to piger fra Hjørring, og på grund af den lange afstand fra Nordjylland ankom de efter en seks timers rejse allerede fredag aften klokken halv ti, mens vi gik rundt og puslede med forberedelserne – for en gangs skyld ikke spor stressede, fordi det trods alt var et meget overskueligt arrangement, som vi havde taget os god tid til. Truppen blev anført af familien Søndergaard, som omfattede både stævnets yngste deltager – Helene fra årgang 1994, som naturligvis var DM-debutant, og Merete fra årgang 1980, som havde deltaget i størstedelen af de Pige-DM turneringer der har været afholdt, men nu var med for sidste gang inden hun faldt for aldersgrænsen.

Klokken var blevet halv tolv lørdag formiddag, før en minibus ankom med det næste hold – fra den berømte pigeklub i Tingsted. Det er seriøse folk, hvilket med al ønskelig tydelighed fremgår af, at de trods kun små 100 kilometer til Ringsted mødte halvanden time før stævnet startede – for at akklimatisere sig og kompensere for jetlag! Og så er det usædvanligt flinke folk, for de havde ladet sig overtale til at samle Oksana Vovk op på vejen – selv om hendes deltagelse næsten med sikkerhed betød, at deres egen regerende danmarksmester Johanna Rasmussen måtte nøjes med en sekundær placering. De havde da også været i syv sind om hvor længe de skulle vente, da Oksana ikke havde indfundet sig ved det aftalte mødested. Men som sagt, det er flinke folk, og hun kom med.

Alle deltagere ankom i god tid inden den planlagte åbning af stævnet klokken 13. Deltagerne fra Ringsted var naturligvis de sidste, der ankom – men de havde også haft travlt med at bage kage.

Skakklubben af 1927´s ungdomsleder Liselotte Madsen benyttede sin åbningstale til at besvare de fire spørgsmål, der oftest var blevet stillet i forbindelse med tilmeldingen: Om grupperne blev slået sammen, om der var medaljer, om der var bad - og først fremmest: Hvad skulle vi have at spise til aftensmad? Derefter fik Ringsteds borgmester Rasmus Kristensen ordet for at foretage den officielle åbning af stævnet. Han er blandt landets ældste borgmestre, men viste stor slagfærdighed, da han sluttede sin tale med at bemærke, at han som landmand glædede sig over, at et så velrenommeret spil som skak ikke kunne spilles uden bønder – og at det jo i skak ligesom i politik gjaldt om at få placeret bønderne de rigtige steder!

***

Borgmesterens åbningstale

Som indledning vil jeg gerne takke for opfordringen til at åbne Danmarksmesterskabet i pigeskak, som er arrangeret af "Skakklubben af 1927". Det glæder mig, at Ringsted-klubben har taget dette initiativ til at samle deltagere fra hele landet. Jeg håber, det må blive en tilbagevendende begivenhed – og at endnu flere må få øjnene op for spillet og de discipliner, man må besidde for at være en god skakspiller.

Klubbens navn fortæller mig, at der har været spillet skak i Ringsted på klubbasis i rigtig mange år, og jeg forstår, at det er det 17. Danmarksmesterskab for piger.Det glæder mig, at klubben har overvundet vanskelighederne med at samle kvindelige spillere til dette arrangement. Jeg ser jo, at der er en god repræsentation fra hele landet.

Jeg er ikke selv skakspiller. Men så meget ved jeg da, at skak er et meget gammelt spil (måske det ældste i verden?) – som i årtusinder har været spillet overalt i verden. Det er også en kendt sag, at det kræver megen koncentration og fordybelse, hvis man vil nå noget med spillet.

Det undrer mig, at skakspillet i sin form ikke har ændret sig, siden det i tidernes morgen blev spillet for første gang. Det er imponerende, når man tænker på, hvordan så mange andre ting ændres og tilpasses over tiden.

Det er morsomt at se i ordbogen, at ordet "skak" på ganske mange sprog ligner hinanden. Og ligesom musik kan skakspillet forstås, selv om man ikke taler hinandens sprog.

Spillet indeholder som sit tema kampen mellem sort og hvidt – i form af kongen med sin hær af officerer og bønder. Jeg er selv landmand, og derfor glæder det mig at konstatere, at en så velrenommeret aktivitet som skakspillet ikke kan spilles uden bønder. Det er faktisk det samme forhold, der gør sig gældende indenfor politik. Dér skal man også placere bønder på centrale pladser, hvis man vil opnå gode resultater for kongen, dronningen og borgerne. Jeg vil slutte med at ønske arrangører og spillere et rigtigt godt stævne, hvor ikke blot kampen om Danmarksmesterskabet i de for skellige klasser er vigtig, men også kammeratskabet og det sociale samvær får lov til at bidrage til en god oplevelse.

Med disse ord ønsker jeg held og lykke til alle og erklærer herved Danmarksmesterskabet i Pige-skak 2000 for åbnet.

***

Til sidst gav jeg selv som chefturneringsleder nogle praktiske anvisninger omkring stævnets forløb, og så var der et kvarter til den sidste opladning inden første runde.

Normalt er det reglen for ungdomsturneringer i skak, at de yngste får lov til at spille lidt flere runder end de ældste. Ved denne turnering havde deltagertallene i de enkelte grupper medført, at det faktisk blev omvendt. B-gruppen var den mindste med kun 3 deltagere, og vi havde derfor besluttet at lade dem spille sammen med A-gruppen, hvor der var 6 deltagere. Da det ikke er særlig hensigtsmæssigt at spille 7 runder Monrad med 9 deltagere, havde vi skåret lidt ned på pauserne og ladet dem spille 9 runder alle mod alle med en oversidder. Det samme gjorde vi i C-gruppen, hvor der var 9 deltagere. Den eneste gruppe der spillede helt som annonceret i indbydelsen var D-gruppen, der spillede 7 runder Monrad med 12 deltagere, mens E-gruppen – der var annonceret til 9 runder – havde samlet 8 deltagere, som så spillede alle mod alle med 7 runder.

I A-gruppen var Oksana Vovk fra Næstved storfavorit. Alle ventede, at hun ville rydde al modstand til side med et stakit, men det var faktisk slet ikke hende, der førte efter førstedagen – for efter fire ventede sejre løb hun i femte runde, dagens sidste, ind i et sensationelt, men velfortjent nederlag til upåagtede June Mathiasen fra Jetsmark, der samtidig fik sin første sejr i turneringen!

Oksana fortalte, at hun aldrig spiller turneringer hvor runderne starter efter klokken fem om eftermiddagen, det synes hun er for hårdt – og det var åbenbart det der var problemet, for femte runde startede klokken halv seks! Konsekvensen blev ihvertfald, at Johanna Rasmussen overnattede på førstepladsen med de maksimale 5 point.

I B-gruppen var der en yderst populær midtvejsføring til hjemmefavoritten Inette Vintersfjord med 2½ point. Hendes kun to konkurrenter i klassen havde blot samlet et enkelt point hver på førstedagen, så umiddelbart så det ud til, at der var gode chancer for et lokalt danmarksmesterskab – det ville i givet fald blive klubbens første nogensinde.

I C-gruppen var Patricia Nielsen fra Helsingør favorit som den klart højstratede blandt de piger i klassen, der havde et ratingtal. Men hun lagde ud i et yderst moderat tempo, oversidder i første runde og derefter tre remiser – først i dagens sidste runde vandt hun dagens første sejr, og 3½ point var ikke nok til topplaceringen. Den havde Cathrine Hallager fra Jetsmark erobret med 4½ point.

I D-gruppen var det en flok modebevidste og til tider temmelig højrøstede pre-teens fra landets østlige provinser, der i nogen grad tiltrak sig opmærksomheden – blandt andet ved at lancere fællessang mellem runderne. Men det var en lille rødhåret pige med fregner, der meget selvbevidst hjemførte det ene point efter det andet. "Årh, det er hende der skriver op," sagde de andre, "hende kan vi altså ikke klare." Efter førstedagen førte Miriam Olsen med de maksimale 4 point, og det var egentlig svært at se, hvem der skulle kunne true hendes danmarksmesterskab, for hun havde allerede besejret alle de tre piger, der med 3 points var hendes nærmeste konkurrenter.

E-gruppen havde ikke nogen klar favorit, og det viste sig hurtigt at være en yderst jævnbyrdig affære, hvor næsten alle kunne slå alle. Efter to runder var Julie Wael fra Tingsted ene om at have to sejre, men i tredje runde tabte hun til Eva Rasmussen fra Hjørring, og alt var helt åbent efter lørdagens fire runder med Julie, Eva og den lille Mie Andresen fra Ølgod på en delt førsteplads med 3 point hver – skarpt forfulgt af tre andre piger med 2 point, heriblandt de to lokale håb Mia Petersen og Randi Elholm.

Efter dagens sidste runde var der dækket bord til aftenens fællesspisning – for de 45 deltagere og ledere, der ikke havde valgt at tage hjem eller indkvartere sig andetsteds. Maden blev leveret af Tommy Elholm, der udover at være far til en af de lokale deltagere er kok med base på Stestrup Fritidsgaard i nærheden af Tølløse. Tommy havde sammensat en populær menu bestående af frikadeller, kyllingelår og grillben med bagt kartoffel og salat til, hvorefter der var frugtfad til dessert. Det var en flok sultne piger, der med glubende appetit kastede sig over dette festmåltid, og som sædvanlig, når Tommy står for maden, var der mere end rigeligt til alle.

Aftenen forløb med almindelig afslapning, videofilm og en improviseret lyn-DM turnering, som havde lokket 14 af pigerne. Netop den begivenhed var nok min karrieres hårdeste opgave som turneringsleder, og præmierne skrumpede også lidt i løbet af turneringen da jeg efterhånden var ved at være lidt træt af dem. Men det var nu de mest stilfærdige der vandt førstepræmierne – og så kan man jo tænke lidt over det! Marianne Nielsen vandt ABC-gruppen med 6 af 6 foran Gitte Nielsen og Anja Søllner, Miriam Olsen vandt DE-gruppen med 3 af 6 foran Sissel Kærgaard og Cecilie Hansen.

FTSADPOKS, foreningen bag Pige-DM, holdt overvejende lav profil under stævnet, men i løbet af lørdag eftermiddag lagde formand Niels Jørgen Fries Nielsen vejen forbi med præmierne til stævnet. Det virkede som om han havde fået en virkelig lys idé, da han skulle finde ud af hvad der skulle være i præmier – for det var hovedsagelig keramiklysestager, skakspil og lidt legetøj. Der var også en ekstra lille morgenpræmie til alle deltagerne, da de satte sig til brættet søndag morgen – en lille fyrfadslysestage, som Fries Biler i Helsinge var sponsor for. Hvem der i øvrigt står bag det firma, kan man så have sine overvejelser om … I løbet af lørdag eftermiddag havde vandrepokalerne i øvrigt påkaldt sig en del interesse. Specielt den ene, fordi den var blevet trykt flad! Teorierne om, hvordan det kunne være sket, var mange og yderst fantasifulde.

I A-gruppen startede søndagens fire runder med topopgøret mellem Johanna Rasmussen og Oksana Vovk. Denne gang var der imidlertid ingen slinger i valsen fra favorittens side, og Oksana vandt den ventede sejr – og dermed trak det op til en omkamp om DM-titlen. Inden sidste runde lå tre piger side om side på førstepladsen: Oksana, Johanna og Merete Søndergaard fra Jetsmark – som Oksana havde besejret allerede i første runde – havde alle fået 7 point ud af de første 8 runder. Men Oksana havde den klare fordel, at hendes to rivaler skulle mødes indbyrdes i sidste runde, og mens hun selv vandt forholdsvis let, kæmpede Johanna og Merete en benhård kamp, hvor vinderen ville få en omkamp om DM-titlen. Der blev imidlertid ingen vinder – mens Oksana slappede af over en tidlig frokost sled Johanna og Merete hinanden op og spillede med en remis titlen i hænderne på Oksana – hvilket hun fandt var det helt rigtige resultat, ikke kun fordi resultatet passede hende fint, men stillingen var jo også remis!

Dramatikken var bestemt ikke mindre i B-gruppen. Inette Vintersfjord startede med halvandet points forspring til Marianne Nielsen fra Helsingør, og det så umiddelbart lovende ud, for da de begge manglede at sidde over, var der reelt kun tre runder tilbage – men de manglede så også at mødes indbyrdes. Marianne havde aftenen forinden fået stivet selvtilliden af, da hun havde vundet pigernes danmarksmesterskab i lynskak med maksimumpoint, og hun startede med at sidde over og halede dermed et point ind på Inette, der måtte ned mod Merete Søndergaard. I syvende runde var det tid for deres indbyrdes opgør, og det blev sikkert vundet af Marianne – som dermed overhalede Inette. I næstsidste runde skulle Inette sidde over, hvilket gav hende et gratis point, men Marianne holdt føringen ved at slå Gitte Nielsen fra Tingsted – til Inettes store fortrydelse. Dermed var presset på Inette inden sidste runde, hvor hun var nødt til at besejre samme Gitte Nielsen. Det lykkedes faktisk for hende, og da Marianne sluttede af med en remis mod June Mathiasen, endte de begge på 4½ point – og der skulle være omkamp om titlen. Afgørelsen skulle falde over to lynpartier. Inette kom bedst fra start, i det første parti fik hun ført en bonde i dronning og var i gang med eksekutionen, da hun tabte på tid. Det var bare ikke hendes dag! Marianne vandt også det andet parti og var danmarksmester med 2-0 i omkampen.

I C-gruppen sluttede det med en regulær finale i sidste runde mellem Patricia Nielsen fra Helsingør – den stilfærdige Mariannes rapkæftede lillesøster – og Cathrine Hallager fra Jetsmark. De havde begge 6½ point inden sidste runde, efter at Cathrine havde indledt søndagen med et lidt overraskende nederlag til Camilla Sorgenfrey fra Nr. Aaby. Marie Frank-Nielsen fra Strib skyggede dem med 6 point og kunne komme med i en omkamp, hvis Patricia og Cathrine skulle finde på at spille remis. Imidlertid satte Patricia tingene på plads ved at vinde partiet, og Marie måtte nøjes med andenpladsen ½ point efter, selv om hun sluttede turneringen med seks gevinster på stribe. Tilsyneladende var begge de to piger bare langsomme startere ... Patricia gjorde rent bord med 4 point i søndagens runder og hjemførte endnu et DM til familien Nielsen fra Helsingør.

I D-gruppen var der til gengæld ikke den helt store spænding om titlen, her fortsatte Miriam Olsen som hun var begyndt om lørdagen – hun vandt alle søndagens tre partier og kunne kåres som danmarksmester med maksimumpoint. Det var faktisk mere spændende hvem der skulle være nummer to, og Gitte Rasmussen fra Hjørring sikrede sig med 6 point en klar andenplads, da hun også vandt sine tre partier søndag og blandt andre besejrede sine to nærmeste konkurrenter, Greve-pigerne Charlotte Meincke og Sissel Kærgaard, der dermed var henvist til at dele tredjepladsen med hver 5 point.

Søndagens første runde i E-gruppen udviklede sig til ikke så lidt af en gyser. Det startede ellers med det rene tjubang-skak, for efter at alle pigerne hele lørdagen havde vist en rigtig god indstilling og siddet meget koncentreret og spillet ofte meget lange partier, så var der vist nogen der ikke havde fået gnedet søvnen helt ud af øjnene – i hvert fald blev to af de tre piger på førstepladsen sat skomagermat i løbet af ganske få sekunder! Det gav alle tiders chance for Tingsteds håb Julie Wael til at lægge sig afgørende i spidsen, men det var der nu ikke meget der tydede på skulle lykkes for hende, for hun var håbløst bagud med et tårn og fem bønder mod Ringsteds Randi Elholm. Hvis Randi vandt det parti ville situationen faktisk være den, at hele seks af de otte piger i gruppen ville komme til at dele førstepladsen med tre point hver inden de to sidste runder! På et tidspunkt havde Randi en mat i ét træk, men i stedet fik hun sat et tårn i slag – og så begyndte det at falde fra hinanden for hende. Det endte utroligt nok med at Julie vandt dette hyperdramatiske parti, da hun fik sat Randi mat med kun ganske få sekunder tilbage af sin betænkningstid.

Efter denne forskrækkelse kunne Julie sikre sig mesterskabet med en sejr i sjette runde og en remis i sidste runde. Maria Sørensen fra Nr. Åby sluttede turneringen med at vinde sin anden sejr på skomagermat den søndag og fik andenpladsen med 5 point. Tredjepladsen blev delt mellem Eva Rasmussen fra Hjørring og et af de lokale håb, Mia Petersen fra Ringsted – Mia afsluttede turneringen med at vinde endnu et højdramatisk parti mod Mie Andresen fra Ølgod. Derimod snublede Randi i sidste runde og fik sat lille Helene Søndergaard fra Jetsmark pat – det betød at Randi dumpede ned på femtepladsen, mens lille Helene fik turneringens første halve point med hjem.

Efter frokost var det tid til at afslutte stævnet med præmieuddelingen. Inden Liselotte gik i gang med at dele præmierne ud, måtte hun imidlertid lige have afløb for weekendens opsamlede frustrationer over nogle af de overnattende deltageres temmelig tankeløse opførsel under dele af stævnet – og lidt påfaldende mangel på respekt for arrangørerne og de fastsatte regler (for nu slet ikke at tale om de øvrige deltagere). Noget vi var blevet så trætte af, at vi var begyndt at overveje om vi overhovedet var interesserede i at få flere piger til at spille skak! Men det skal siges, at de fleste ledere mødte op med en flok meget veldisciplinerede piger, som opførte sig eksemplarisk – så det skal ikke skræmme nogen fra at lægge billet ind på at afholde pige-DM til næste år. I alle tilfælde søger FTSADPOKS en arrangør.

Der var som vanligt præmier til alle – og alle 38 piger havde gennemført turneringen med godt mod og opnået en placering mellem de 12 bedste ved et danmarksmesterskab, og det er jo egentlig ikke så dårligt endda. Inden vi sendte deltagerne hjem, måtte de fem danmarksmestre agere fotomodeller for et større antal fotografer, og de havde ikke svært ved at finde de store smil frem. Pige-DM 2000 i Ringsted var dermed slut. Og selv om det ikke vides hvor og hvornår det 18. Pige-DM kommer til at foregå, så samles den lille eksklusive kreds af – overvejende mandlige – pigeskakledere sikkert igen et eller andet sted på et eller andet tidspunkt med hver deres flok af skakspillende piger.

 


 

Ringsted Grand Prix

Af Poul Buhl

Lørdag den 21. januar fandt sæsonens største skakstævne i Ringsted sted. Det var klubbens årlige Grand Prix-stævne for børn og juniorer, det sjette af sæsonens 10 Grand Prix-stævner i 2. hovedkreds, som i år var vokset over alle bredder og havde samlet 88 deltagere. Der kunne sagtens være kommet flere, for der havde i alt været tilmeldt 106, hvoraf nogle dog meldte fra inden stævnet af forskellige årsager. Blandt andet trak Nykøbing Sjælland deres 8 deltagere 13 timer før start, fordi vejrudsigten havde lovet snevejr!

Desværre var vores ældste juniorer optaget af andre gøremål, så vi var ikke repræsenteret i de to ældste grupper. I C-gruppen måtte Inette for en gangs skyld nøjes med en placering udenfor medaljerækken, men til gengæld tog vores børn godt for sig af medaljerne i de tre yngste grupper, hvor Søren Mogensen vandt guld i D-gruppen, og Nikos Vourexacis helt suverænt vandt guld i F-gruppen med maksimumpoints – hans sjette guldmedalje af lige så mange mulige i denne sæson.

 


Flere træningsaftener

Af Poul Buhl

Sæsonens træningsaftener fortsatte i januar med temaet positionsspil. Netop positionsspillet er noget af det jeg selv finder mest fascinerende ved skakspillet, og det lykkedes vist også nogenlunde at få formidlet enkelte guldkorn til de 10 fremmødte, selv om det også er vanskeligt stof. Blandt de udtryk, der føg gennem luften i løbet af aftenen, var begreber som isolerede bønder, dobbeltbønder, tilbageblevne bønder, bondemajoritet, minoritetsangreb, terrænovervægt, åbne og halvåbne linier, kæmpespringere, gode og dårlige løbere. Og så kunne det jo være morsomt at vide, hvor mange der stadig kan huske hvad det alt sammen er for noget …

Til aftenens tematurnering havde jeg udvalgt nogle stillinger fra Bent Larsens udmærkede "Find Planen". De stillinger, som blev udvalgt ved lodtrækning, fik man lov til at spille med hvid og sort mod samme modstander, hvorefter der var et bonuspoint at tjene, hvis man kunne gøre rede for, hvad der var den rigtige plan i stillingen. Vi nåede tre runder, så maksimum var 9 point.

Jeg kom ikke af med så mange bonuspoint, men Farzad og Farhad viste sig at have så meget styr på ideerne, at de førte turneringen før sidste omgang. Her satte Jimmy dog tingene på plads og sikrede sig aftenens guldbarre.

Der var ingen træningsaften i februar, hvor vinterferien stjæler en uge fra klublivet. Næste temaaften var om åbningsspil – denne gang andre åbninger end 1.e4, som vi jo havde haft om i efteråret. Det er også et stort område, så vi skal nok på et tidspunkt vende tilbage til nogle specifikke åbninger og gøre lidt mere ud af dem.

Der var denne gang otte deltagere, og det rakte jo lige til en alle-mod-alle lynturnering med obligatoriske åbninger. Denne gang var det udvalgte varianter fra Nimzoindisk, Dronninggambit, Pirc´s forsvar, Trompowsky, Modtaget Dronninggambit, Engelsk og Volgagambit, der blev trukket ud som grundstillingerne for de syv runder.

Det var igen Jimmy, der vandt aftenens turnering – selv om han var blevet udstyret med et par minutters tidshandicap.

 


 

Klubmesterskabet i hurtigskak

Af Poul Buhl

Det første klubmesterskab i år 2000 var klubmesterskabet i hurtigskak. Og 2000-tallet startede med et tronskifte, for hvor det var Hans-Henrik Madsen der vandt det sidste klubmesterskab i 1999, var det Hans Henrik Hansen, der indledte den nye æra efter det historiske årsskifte som den store triumfator i et klubmesterskab. Det var Hans Henriks andet mesterskab i hurtigskak, og det betød også, at han fik den første aktie i klubbens nye vandrepokal for klubmesterskabet i hurtigskak, som er skænket af Saabyes Eftf.

Klubmesterskabet i hurtigskak 2000 havde samlet et felt af den sædvanlige størrelse – 17 deltagere, som blev inddelt i to grupper. Det var stort set de sædvanlige aktive medlemmer, og der var kun enkelte andre der var blevet lokket til af, at det var muligt at spille om et klubmesterskab over kun to aftener.

Mesterklassen havde et favoritfirkløver bestående af brødrene Madsen, webmasteren og mig selv. De fire andre i gruppen var ren kanonføde, og de tog da heller ikke nogen point fra os. Til gengæld fik de deres egen præmie at spille om. Lidt overraskende var det Bo og Lars, der delte – Tommy var ellers favorit til femtepladsen, men tabte temmelig sensationelt til både Bo og Lars undervejs og sluttede i stedet på en delt sidsteplads.

Kampen om mesterskabet var benhård. Den første aften mødte jeg i sidste runde Hans Henrik og tabte fortjent, men i tidnøden mente jeg ud af øjenkrogen at have set, at jeg ville vinde en officer ved frivilligt at gå ind i en led afdækker. Det var i hvert fald ikke bedre at lade være. Storebror vandt brødrene Madsens opgør, og dermed tydede alt på, at mesteren kom til at hedde Hans Henrik – med eller uden bindestreg.

Dramatikken tog fart på den anden aften, hvor det hele skulle afgøres. Morten bankede Hans Henrik, og dermed så det ud til at være afgjort. Indtil Hans Henrik i næste runde sensationelt slog Hans-Henrik i et vildt tidnøddrama, og inden de to sidste runder lå vi dermed alle fire lige på førstepladsen.

I sjette runde skulle jeg møde Morten, som jeg vandt over. Dermed var han ude af spillet, og Hans Henrik skulle bare vinde det sidste parti for at blive mester, fordi han havde slået både mig og Hans-Henrik og dermed ville være bedst på korrektion, hvis vi kom til at stå lige. Den eneste trussel mod hans førsteplads havde jeg lige elimineret ved at slå Morten. I sidste runde skulle jeg møde Hans-Henrik, og det parti havde så kun betydning for andenpræmien, som vi delte efter at jeg i tidnøden havde formøblet et klart fordelagtigt tårnslutspil.

Også i 1. klasse var der stor jævnbyrdighed. Der blev spillet 6 runder Monrad med 9 deltagere, som på den sidste aften blev reduceret til 8, da Liselotte lagde sig syg.

Søren Mogensen tog føringen fra starten ved at vinde de første fire partier og var på det tidspunkt alene i spidsen. I femte runde skulle han møde Farhad, og det betød turneringens første nederlag – og han måtte dele føringen med Farhad. I sidste runde løb Søren ind i et lidt overraskende nederlag til Farzad, som han plejer at have krammet på, og dermed raslede han ned på tredjepladsen – for Farhad sikrede førstepladsen med en sejr i sidste runde, og Jon smuttede ind på andenpladsen, et halvt point efter Farhad og et halvt point foran Søren.

Monradsystemet gav det helt usædvanlige resultat, at nummer et og to aldrig kom til at møde hinanden i turneringen, men sådan kan det komme til at gå, når de begge har spillet sig op nedefra – og der i forvejen skal lidt snilde til at få sidste runde til at gå op med så forholdsvis få deltagere.

Alt i alt var det en god og spændende turnering i år, blot er det lidt synd, at ikke flere af vores medlemmer gider deltage. Hurtigskak er faktisk ganske spændende, og det er kun to klubaftener man skal afse for at deltage. Lad os få lidt flere deltagere på banen til næste år.

 

Klubmesterskabet i hurtigskak 2000

Mesterklassen

1. Hans Henrik Hansen 6

2-3. Poul Buhl 5½

2-3. Hans-Henrik Madsen 5½

4. Morten Madsen 5

5-6. Lars Vilsgaard 2

5-6. Bo Nielsen 2

7-8. Michael Christensen 1

7-8. Tommy Elholm 1

 

1. klasse

1. Farhad Abdi 5

2. Jon Pedersen 4½

3. Søren Mogensen 4

4-5. Farzad Janbazi 3

4-5. Poul Nielsen 3

6. Andreas Simonsen 2½

7-8. Arnhold Simonsen 2

7-8. Inette Vintersfjord 2

9. Liselotte Madsen 1

 


 

Løvfald på højt plan

Af Poul Buhl

 

Den 13. løvfaldsturnering var vores sidste EMT i 1900-tallet. Turneringen var (naturligvis!) ramt af uheld fra starten, blandt andet kunne vi ikke spille i vores sædvanlige lokaler på Sdr. Parkskolen og måtte flytte turneringen med kort varsel. Det betød, at klubben for første gang i 23 år var vært for et skakarrangement på Valdemarskolen, og det betød også, at hele turneringen kom til at foregå på et højere plan – den blev nemlig spillet på første sal! Tilskuerforholdene var ideelle – fra balkonen ved spillelokalerne havde man perfekt overblik over begivenhederne på det store skakbræt nedenfor, hvor de 14 børn fra minilejren blandede sig med de 38 løvfaldsdeltagere, og alle havde en rigtig hyggelig skakweekend.

Det kunne naturligvis ikke være anderledes. Den 13. Løvfalds EMT måtte være forfulgt af uheld, og sådan gik det da også. Ikke sådan at turneringen var i fare for aflysning på grund af manglende tilmeldinger, men ganske kort før arrangementet skulle løbe af stabelen stod vi pludselig uden spillested. En større omflytning som led i renoveringen af Sønder Parkskolen måtte nødvendigvis lægge beslag på vores lokaler hele den weekend, hvor vi havde indbudt til løvfaldsturnering og minilejr for skakinteresserede børn. Det var der jo ikke noget at gøre ved, så vi måtte se os om efter et andet sted at være – hvor vi kunne spille skak og have plads til en flok børn.

Valget faldt på Valdemarskolen, hvor vi kunne brede os i aulabygningen tæt på grønne områder og samtidig have fred til at spille seriøs turneringsskak i lokalerne på første sal. I pauserne kunne turneringsdeltagerne så fra deres opløftede position på balkonen følge med i, hvad der foregik i aulaen nedenunder, hvor der det meste af tiden var aktivitet på vores store skakbræt. Men da kantinen af praktiske årsager var blevet placeret i det fjerneste hjørne af etagen nedenunder, var det så som så med salget – der var simpelthen for langt at gå under et turneringsparti. Så Karinas kunder bestod mest af de børn, der var på lejr. Men dem var der til gengæld kun 14 af – halvt så mange som sidste år.

Det havde noget at gøre med, at det nye skolehåndboldstævne fandt sted i netop denne weekend, og det havde lagt beslag på en del af de børn, der ellers var interesserede. Vi gennemførte dog lejren alligevel for ikke at skuffe nogen, men da næsten alle lejrdeltagerne var medlemmer af klubben i forvejen og kun en enkelt var helt ny, fik vi blot bekræftet, at den beslutning vi allerede i foråret havde truffet om, at årets lejr skulle være den sidste minilejr i denne form, var den rigtige. Lejrens formål var oprindeligt at skabe kontakt mellem klubben og de lokale skakinteresserede børn, og det har den så rigeligt opfyldt i de tre år, den har eksisteret.

Selve løvfaldsturneringen havde 38 deltagere, nøjagtig det samme som sidste år. Heller ikke i år undgik vi at der til det sidste var usikkerhed om det endelig startfelt. Det endte med, at jeg satte mig selv på banen, fordi det så ud til at den løsning gav en god gruppeinddeling i rimeligt harmoniske ratinggrupper – og så var det jo efterhånden et stykke tid siden, jeg selv havde spillet EMT, og med kun 14 deltagere i minilejren kunne den godt afvikles nogenlunde uden min hjælp. Alligevel kom jeg til at fortryde den beslutning i løbet af weekenden, for motivationen til seriøs turneringsskak var bestemt ikke til stede.

Vi fik god hjælp af Leif Jensen til de praktiske forberedelser og forhandlingerne med skolen – han er jo lærer på Valdemarskolen, så han var den der var mest på hjemmebane. Og trods det store flyttearbejde med materialer og meget andet kunne turneringen klokken 18.30 fredag aften planmæssigt løbe af stabelen.

Mester 1

Vi havde selv 12 deltagere med blandt de 38, den eneste klasse vi ikke var repræsenteret i var Mester 1. Her var der stor jævnbyrdighed, og typisk for en skakturnering på højt plan var det remiserne, der dominerede. Der var dog lagt op til en knivskarp kamp mellem de sidste to års vindere – den forsvarende mester Thomas Bach Nielsen fra Ballerup og hans forgænger, Jacob Carstensen fra Kalundborg. Begge lagde ud med sejre i første runde fredag aften, men Thomas blev syg i løbet af natten og fik med lidt held og modstandernes forståelse slæbt sig igennem lørdagens runder med to korte remiser.

Jacob tabte overraskende til Hans Dahl i tredje runde, men vandt søndag formiddag det vigtige parti mod Thomas Bach. Også Leif Jensen og Max Nielsen, der begge havde lagt ud med tre remiser, vandt søndag formiddag – og dermed stod de lige med Jacob på 2½ af 4 inden sidste runde, hvor Jacob og Max skulle mødes, mens Leif mødte Thomas Bach. Jacob plejer at have taget på Max, men denne gang blev det remis. Derefter var det Leif og Thomas, der skulle afgøre hvem der blev turneringsvinder. Der blev regnet på de mange forskellige muligheder, men Thomas havde efterhånden et klart vundet slutspil, hvilket ville gøre Jacob til mester på bedst korrektion. Så bukkede han en springer væk – og Leif havde i få sekunder gevinstchancer og kunne blive mester udelt, hvis han vandt. Men da Thomas tvangsmæssigt kunne bytte Leifs sidste bonde af, var partiet remis.

Resultatet betød, at Jacob, Leif og Max sluttede lige på førstepladsen med 3 point af 5 mulige efter en særdeles jævnbyrdig turnering. Jacob og Leif havde ens korrektion og var lidt bedre end Max, så de skulle spille omkamp om pokalen. Den lykkedes omsider at få den programsat i starten af december. Jacob vandt 1½-½ i hurtigskak og blev dermed den første, der fik sit navn på pokalen for anden gang.

Mester 2

Som den højestratede Ringstedspiller skulle jeg forsvare klubbens farver i Mester 2, men jeg mærkede hurtigt, at motivationen ikke var til stede, så meget mod min indstilling i øvrigt revurderede jeg min turneringsstrategi til som spillende arrangør og turneringsleder at gå efter fem remiser. Ikke mindst taget i betragtning, at mine konkurrenter heller ikke udfoldede de store gevinstbestræbelser. 12 af de 15 partier sluttede remis, beklageligvis kun de fire af mine, da Jens Askgaard i sidste runde absolut ville spille tiden ud på ingenting for at redde 10 dyrebare ratingpoints. Henrik Dahl vandt suverænt gruppen med 2 gevinster. Kun Lars Nilsson fra Hillerød gennemførte med 5 remiser. Han var heller ikke motiveret. Men han har lovet at komme igen til næste år og spille på gevinst …

Mester 3

Min middelmådige præstation blev ikke sat meget i skyggen af de lokale deltagere i de andre alle-mod-alle grupper, som alle sluttede på 50%. Det så ellers ud til, at Morten Madsen – der som en af to basisspillere var lavestrated i Mester 3 – var ved at løbe med alle pengene, da han vandt de to første og tog en fredelig remis med Obert i tredje runde. Men han proklamerede, at han ikke skulle have flere point, for så ville han blive mesterspiller – og det var han ikke interesseret i, for så kunne han ikke vinde Basis 1 i Løvspringsturneringen! Han fik heller ikke flere point, meen … det var vist ikke med hans gode vilje. I fjerde runde havde han et slutspil mod ratingfavoritten Henrik Bruun, der ikke kunne blive mindre end remis medmindre han satte damen i slag. Det gjorde han så i tidnøden! Også Obert havde Henrik Bruun til tælling i første runde og havde pakket ham totalt sammen uden at kunne få det afgørende stød ind – for så i stedet at blive ramt af et lucky punch i tidnøden.

Basis 1

Karsten Jensen var ene Ringstedmand i Basis 1, og han var sunket noget i rating i forhold til hvad han plejer at have. Han lagde ud med en sejr, men derefter gav de næste tre runder kun et halvt point. Først i sidste runde tog han sig sammen og førte med en for Karsten helt usædvanlig tålmodighed et langt slutspil til sejr. Og 2½ point gav faktisk en delt andenpræmie – efter Kristian Hovmøller, der sikkert vandt alle fem runder.

Basis 2

Peter Christoffersen lagde ud som lyn og torden i Basis 2 og var alene i spidsen efter 2 runder med 2 point. Derefter løb han ind i et par dumme nederlag, hvor ikke mindst hans dårlige vane med et aldeles uhæmmet tidsforbrug spillede ind. I fjerde rundes afgørende topopgør forvirrede Peters desperate tidnød imidlertid modstanderen så meget, at hans modstander trods masser af tid totalt mishandlede en vundet stilling. Peter nåede bare kun 38 træk … Derefter sluttede han hurtigt fred med Arne Skov i sidste runde og drog skuffet hjemad. Arne klarede sig med sejr hver anden gang og en remis til sidst også til de 50%.

Basis 3

Halvdelen af de deltagende Ringstedspillere var med i Basis 3, hvor kun to udespillere blandede sig i mængden. Vores nye mand Mikael Skovgaard var ratingfavorit, men han måtte allerede i anden runde ned mod Jimmy, og efter en hurtig lørdag eftermiddag-remis delte Jimmy førstepladsen med Henrik Dinesen efter tredje runde. I sidste runde fik Jimmy rodet sig ind i store problemer, men hans modstander fandt ikke det afgørende, og det sluttede remis. Det var nok til førstepræmien, fordi Lars samtidig besejrede Dinesen. Dermed delte Vilsgaard og Skovgaard andenpræmien. Poul Nielsen var den lokale skuffelse med kun 1½ point. Farzad Janbazi fik sin EMT-debut i et stærkt selskab, men fik et point – det gik ud over Farhad, som tilsyneladende vågnede op efter netop det parti og vandt de to sidste!

Evaluering

I forhold til året før var meget som det gamle. Deltagertallet var det samme, turneringen havde samme styrke i toppen med et snit i Mester 1 på 2190, og den var blevet en anelse stærkere i bredden med lidt flere mesterspillere, men til gengæld lidt tyndere i bunden. Det er et generelt problem for de fleste turneringer efterhånden. Der kommer desværre for få helt nye til.

Lokalerne på Valdemarskolen var for så vidt udmærkede, men havde den meget alvorlige mangel at der var alt for langt fra spillelokalerne til kantinen. Det havde en meget mærkbar betydning for kantinesalget og betød, at turneringen denne gang gav underskud – efter at have givet et stort overskud sidste år. I efteråret 2000 er vi forhåbentlig tilbage i vante omgivelser på Sønder Parkskolen og i stand til at tjene lidt penge på turneringen.

Med 12 af de 38 deltagere fra klubben mener jeg at vores medlemmer viser en klar interesse for at deltage, og dermed har turneringen også sin berettigelse. Det er blot ærgerligt, at vores deltagere ikke var bedre fordelt i klasserne i år, så Basis 3 næsten blev et rent Ringstedanliggende – det er jo blandt andet for at møde nogle andre modstandere end dem man kender fra klubben, man spiller EMT. Og der måtte gerne deltage lidt flere af vores stærkeste spillere, så vi kunne få lidt mere gavn af, at turneringen er i stand til år efter år at lokke et meget stærkt felt til byen. Og det er jo en god lejlighed til at få pudset formen af inden holdturneringen starter.

De sportslige resultater var på det jævne i år med Jimmy som den eneste, der leverede en rigtig god præstation med en flot gevinst på 65 ratingpoint til følge. At langt de fleste sluttede midt i feltet fik den lidt pudsige konsekvens, at vores 12 deltagere tilsammen hverken vandt eller tabte et eneste ratingpoint. Det gik fuldstændig lige op…!

 

Partier fra Løvfalds EMT 1999

Den senere turneringsvinder Jacob Carstensen lagde hårdt ud med en sejr allerede i første runde. Det sagesløse offer var Ballerup-formand Sigfred Haubro, der havde ladet sig lokke til sin første turnering i Ringsted – uden tvivl lokket af sidste års mester Thomas Bachs begejstrede referater fra hans triumftog. Men Jacob tørstede efter hævn, og netop de to Ballerup-folk måtte lægge ryg til hans to gevinster i turneringen.

Jacob Carstensen, Kalundborg – Sigfred Haubro, Ballerup

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Le7 4.Sf3 f5 5.h3 Sf6 6.g4 c6 7.Se5 Se4 8.gxf5 exf5 9.Db3 Sd7 10.cxd5 Sxe5 11.dxe5 Sxc3 12.bxc3 Dxd5 13.Dxd5 cxd5 14.Tb1 b6 15.Lg2 Lb7 16. O-O O-O-O 17.Le3 g5 18.a4 Thg8 19.a5 f4 20.Ld4 bxa5 21.Lf3 Lc6 22.Lxa7 g4 23.hxg4 h5 24.c4 hxg4 25.Lxd5 Tg6 26.Tb6 Le8 27.Tfb1 Lb4 28.Td1 Kc7 29.Tb7+ Kc8 30.Tb8+ Kc7 31. Txd8 Kxd8 32.Lf7+ Ke7 33.Lxg6 Lxg6 34.Td4 f3 35.exf3 gxf3 36.Tf4 Ld3 37.c5 Ke6 38.Txf3 Le4 39.Te3 Lc6 40.f4 a4 41. Td3 Kf5 42.Td6 Lb5 43.Kf2 Ke4 44.e6 a3 45.e7 a2 46.Ta6 Lxa6 47.e8D+ Kd4 48. De5+ Kd3 49.De2+ Kc3 50. Dxa6 Kb2 51. De2+ Kb3 52.Dd1+ Kb2 53.c6. 1-0.

En enkelt gevinst var nok til at sikre Leif Jensen en omkamp om pokalen. Den kom i fjerde runde søndag formiddag og sendte definitivt Hans Dahl ud i mørket, efter at Hans ellers havde genetableret spændingen ved at tilføje Jacob Carstensen turneringens eneste nederlag lørdag eftermiddag.

Leif Jensen, Nykøbing S – Hans Dahl Pedersen, Skovbo

1.e4 c5 2.g3 Sc6 3.Lg2 g6 4.c3 Lg7 5.d3 e6 6.Le3 b6 7.f4 Sge7 8.Sf3 O-O 9.O-O d5 10.Lf2 Lb7 11.Sa3 Dd7 12.Sc2 Tad8 13.e5 La6 14.Te1 c4 15.d4 b5 16.a3 Tb8 17.Se3 Lc8 18.g4 a5 19.g5 Sf5 20.Sg4 b4 21.axb4 axb4 22.Sf6+ Lxf6 23. gxf6 bxc3 24.bxc3 Tb3 25.Tc1 h5 26.Sh4 Sxh4 27.Lxh4 Da7 28.Lf3 Sxd4 29.cxd4 Td3 30.De2 Dxd4+ 31.Lf2 Dxf4 32.Lg2 La6 33.Tcd1 Ta3 34.Lc5 c3 35.Dc2 Da4 36.Dc1 Ta2 37.Td4 Lc4 38.Dh6. 1-0.

I Mesterklasse 2 var Henrik Dahl suveræn - han vandt to af de kun tre partier i klassen, der ikke blev remis. Allerede i anden runde tog han føringen med denne listige gevinst mod en ikke helt vågen Bjarke Aage, der ikke fandt remisvarianten, og siden kunne ingen hente Dahl juniors afgørende forspring.

Henrik Dahl Pedersen, Skovbo – Bjarke Aage, Slagelse

1.c4 Sf6 2.Sc3 c6 3.d4 d5 4.Sf3 e6 5.e3 Sbd7 6.a4 b6 7.Le2 Lb7 8.O-O Le7 9.a5 c5 10.Da4 Dc8 11.Se5 a6 12.axb6 O-O 13.Sxd7 Sxd7 14.Db3 Dc6 15.cxd5 exd5 16.Lf3 Sxb6 17.e4 cxd4 18.Sxd5 Sxd5 19.exd5 Db5 20.Dxb5 axb5 21.Lf4 Lf6 22.d6 Lxf3 23.gxf3 h5 24.h3 Tfe8 25.d7 Ted8 26.Txa8 Txa8 27.Tc1 Td8 28.Tc8 Kh7 29. Tc7 g5 30.Ld2 Le7 31.La5 Ta8 32.b4 d3 33.Kf1 d2 34.Ke2 Ta6 35.Kxd2 Td6+ 36. Ke2 Kg6 37.Tb7 Kf6 38.Tb6 Txb6 39.Lxb6 Kf5 40.d8D Lxd8 41.Lxd8 f6 42.Ke3 Ke5 43.Lc7+ Kd5 44.f4 Ke6 45.fxg5 fxg5 46. Ke4. 1-0.

 

I Mesterklasse 3 prægede Morten Madsen i overraskende høj grad begivenhederne på turneringens to første dage, der gav alle hans 2½ point. I første runde fik han lejlighed til en finurlig afslutning mod P.O.Krogh.

Morten Madsen, 1927 Ringsted – P. O. Krogh, Skovbo

1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.Sf3 Sc6 5.Lc4 Sc7 6.O-O b5 7.Lb3 c4 8.Lc2 g6 9.b3 Lg7 10.Te1 O-O 11.bxc4 bxc4 12.d4 cxd3ep 13.Lxd3 Lb7 14.Sa3 Se6 15.Tb1 Tb8 16.Le3 La8 17.Sc4 Dc7 18.Da4 Txb1 19.Txb1 Lxe5 20.Sfxe5 Sxe5 21. Sxe5 Dxe5 22.Dxd7 Dxc3 23.Tc1 Da3 24.Lf1 a5 25.Lh6 Td8 26.Tc8 Dd6 27.Txd8+. 1-0.

Obert Frederiksen er igen blevet turneringsaktiv for alvor, og selv om han ikke er helt så skarp som da han var ung og talentfuld for 25 år siden, er han stadig farlig for enhver på sine gode dage, og kun sort uheld betød, at han sluttede på en anonym midterplacering. Her hans gevinst fra anden runde.

Rasmus Agertoft Hansen, Taastrup – Obert Frederiksen, 1927 Ringsted

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sc3 e6 5.g4 Lg6 6.Sge2 Dh4 7.Sf4 Sd7 8.Le3 De7 9.h4 f6 10. Sxg6 hxg6 11.Dd3 fxe5 12.Dxg6+ Kd8 13.Lg5 Sgf6 14.O-O-O exd4 15.Txd4 Se5 16.Lxf6 gxf6 17.De4 Kc7 18.Dg2 Dc5 19.Td1 Db4 20.Le2 Ld6 21.h5 Tag8 22.f3 f5 23.Df2 Df4+ 24.Kb1 fxg4 25.Dxa7 Ta8 26.Dg1 gxf3 27.Dg7+ Sd7 28.Lf1 Le5 29.De7 The8 30.Dh4 Dxh4 31. Txh4 Lxc3 32.bxc3 e5 33.c4 Sf6 34.h6 Se4 35.Td3 f2 36.Kb2 dxc4 37.Tf3 c3+ 38.Ka1 Sd2 39.Tf7+ Kd6 40.Tf6+ Ke7 41.Txf2 Txa2+. 0-1.

Kristian Hovmøller var fuldstændig suveræn i Basisklasse 1, hvor Karsten Jensen efter en udmærket start faldt noget tilbage i feltet – han havde

ikke den store succes med sin kendte tjubang-stil og måtte slide for sine point. Men 50% var faktisk nok til en delt andenpræmie, og det lykkedes akkurat med en hårdt tilkæmpet sejr i sidste runde – i turneringens længste parti, som også var det sidste der blev færdigt.

Morten Hansen, Slagelse – Karsten Jensen, 1927 Ringsted

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Lxf6 gxf6 9.Sa3 b5 10.Sd5 f5 11.exf5 Lxf5 12.c3 Lg6 13.Df3 Tc8 14.Sf6+ Ke7 15.Sd5+ Ke6 16.g3 f5 17.Lh3 Lh6 18.O-O Tf8 19.Sc2 Se7 20.Sd4+ Kf7 21.Sxe7 e4 22.De2 Kxe7 23.a4 b4 24.Dxa6 bxc3 25.bxc3 Dd7 26.Tab1 Txc3 27.Tb7 Tc7 28.Txc7 Dxc7 29.Tb1 Kf6 30.Sb5 Dc2 31.Dxd6+ Kg7 32.Dd4+ Kg8 33.Te1 Lg7 34.Dd5+ Kh8 35.a5 Da4 36.Sd6 Lc3 37.Tc1 Dxa5 38.Db3 Ld4 39.Td1 Dc5 40.Sb7 Lxf2+ 41.Kh1 Db6 42. Dc3+ Kg8 43.Sd6 Lc5 44.Dc4+ Kg7 45. Dc3+ Kh6 46.Sc4 Df6 47.Dd2+ Kg7 48.Se3 Lxe3 49.Dxe3 Td8 50.Txd8 Dxd8 51.Dc3+ Kg8 52.Lf1 Lf7 53.Dc1 Kg7 54.Dc3+ Kg6 55.Dc6+ Df6 56.Dxf6+ Kxf6 57.Kg2 Ke5 58.Kf2 Kd4 59.Ke1 Ke3 60.Lh3 Le6 61.Lg2 Ld7 62.Lh1 Lb5 63.Lg2 Le2 64.Lh3 Lg4 65.Lg2 h5 66.h3 Lf3 67.Lf1 f4 68.gxf4 Kxf4 69.Kf2 e3+ 70.Ke1 Kg3 71.Lb5 Kxh3 72. Kf1 Kg3. 0-1.

I Basisklasse 3 sluttede de to Ringstedspillere også midt i feltet med 50%. Mens Arne Skov skiftevis vandt og tabte, lagde Peter Christoffersen sig faktisk alene i spidsen efter to runder. Men så begyndte det at gå galt, og førstepladsen blev definitivt afgjort i et vanvittigt tidnøddrama lørdag formiddag, hvor Peter kun havde et lille minut til 20 træk.

Stig Theander, Ballerup – Peter Christoffersen, 1927 Ringsted

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 d6 4.d4 g5 5.Lc4 g4 6.Lxf4 gxf3 7.Dxf3 Dh4+ 8.Lg3 Df6 9.Dh5 Dg6 10.Dxg6 hxg6 11.O-O Le6 12.d5 Ld7 13.e5 Lf5 14.Sc3 Sd7 15.Sb5 O-O-O 16. exd6 cxd6 17.Lxd6 Sb6 18.Sxa7+ Kd7 19. Lxf8 Sxc4 20.Lg7 Th4 21.Lc3 Se3 22.Tf3 Te4 23.Sb5 Tde8 24.Sd4 Sh6 25.Sb3 b6 26.Sd2 T4e7 27.h3 g5 28.Lf6 g4 29. hxg4 Lxg4 30.Lxe7 Lxf3 31.Lg5 Lxg2 32. Lxe3 Txe3 33.Sc4 Tg3 34.Kf2 Tg5 35.Tg1 Sg4+ 36.Ke2 Lxd5 37.b3 Lxc4+ 38.bxc4 Te5+ 39.Kd3. Tid. 1-0.

Havde Peter klaret tidkontrollen havde han måske vundet turneringen, for hans tidnød var tydeligvis et større problem for hans til tider panikslagne modstander – der havde masser af tid tilbage – end for ham selv. Men straffen faldt med to træk til tidkontrollen.

Den eneste klasse der gav lokal gevinst var Basis 3, men her stillede vi også med 6 af de 8 deltagere. Jimmy vandt ikke uventet, men ikke uden problemer undervejs. Her hans gevinst mod Lars Vilsgaard fra første runde.

Jimmy Petersen, 1927 Ringsted – Lars Vilsgaard, 1927 Ringsted

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6 4.d4 Ld7 5.Sc3 Sf6 6.O-O a6 7.Lxc6 Lxc6 8.dxe5 Sxe4 9.Sxe4 Lxe4 10.Sg5 Lg6 11.e6 f6 12.Sf7 Lxf7 13.exf7+ Kxf7 14.Dd5+ Ke8 15.Dxb7 Le7 16.Dc6+ Kf8 17. Lf4 g5 18.Le3 De8 19.Dc4 Dd7 20.f4 g4 21.f5 Tg8 22.Lh6+ Tg7 23. Lxg7+ Kxg7 24.Dxg4+ Kh8 25.Tae1 d5 26. Dh4 Lc5+ 27.Kh1 Dg7 28.Tf3 Ld6 29.Dh5 Tg8 30.g3 Le5 31.Txe5 fxe5 32.f6 Dg6 33.Dxe5 Df7 34.Tc3 Tc8 35.Tc6 a5 36.Te6 Tb8 37.Te7 Txb2 38.Txf7 Tb1+ 39.Kg2. 1-0.

Vi havde en enkelt EMT-debutant med i turneringen – Farzad Janbazi, som vandt sin første og i den turnering eneste sejr i tredje runde mod Farhad. Måske var det netop det der for alvor vækkede Farhad, for han vandt resten af sine partier i turneringen …

Farhad Abdi, 1927 Ringsted – Farzad Janbazi, 1927 Ringsted

1.e4 b6 2.d4 d5 3.e5 e6 4.Sc3 Lb7 5.Sf3 Sc6 6.Lb5 a6 7.Ld3 Lb4 8.Ld2 f6 9.O-O De7 10. Te1 f5 11.a3 Lxc3 12.Lxc3 O-O-O 13.De2 g5 14.Lxa6 Sh6 15.Ld2 f4 16.h3 Tdg8 17. Sh2 Tg7 18.Lxb7+ Kxb7 19.f3 Sxd4 20.Dd3 Shf5 21.c3 Sb3 22.Tad1 Dc5+ 23.Kh1 Sg3+. 0-1.


EMT-sæsonen 1999/2000

Af Poul Buhl

Det har ikke ligefrem væltet ind med referater og partier fra de af vores spillere, der har spillet EMT udenbys. Det er måske i og for sig ikke så underligt, for de er gennemgående kommet hjem med nogle jammerlige resultater. Den eneste undtagelse fra begge regler var Hans-Henrik Madsen, der både vandt en flot turneringssejr i Slagelse Åben 1999 og skrev et referat til klubbladet.

Men man er nu engang ikke i stand til at holde sine dårlige resultater skjult for sin klubformand, og slet ikke i det 21. århundrede, hvor man kan finde snart sagt alt på internettet. Også skakresultater. Så her en kort oversigt over vores præstationer.

Karsten Jensen var en af 24 deltagere i Dianalunds nye efterårsturnering Dianalund Open over 7 fredage, hvoraf den ene kolliderede med Løvfald. De har lovet at koordinere datoerne lidt bedre næste år. Jeg har regnet mig frem til, at deltagelsen kostede Karsten 37 ratingpoint..

Hans-Henrik Madsen tjente 15 ratingpoint på at vinde Slagelse Åben. Det gik mindre godt for Tommy Elholm, der fik 2 af 5 (rating –16) og Martin Andersson, der kun fik 1 af 5 (rating –70).

Morten Olsen deltog i efteråret i Holbæks turnering Price Waterhouse Coopers Cup. Den blev spillet efter den lidt mærkværdige turneringsform, hvor man må spille det antal runder man har tid og lyst til, hvad jeg langt hen af vejen finder er noget rod – det er at gå lidt for meget på kompromis med turneringssystemet. Men Morten var begejstret for turneringsformen, for han scorede ikke mindre end 6½ af 9 og tjente 120 ratingpoint.

Haslevs jubilæumsturnering havde 26 deltagere, deriblandt fire fra Ringsted. I den øverste klasse havde Morten Olsen valgt at sætte sit nye ratingtal på spil, og det gik helt galt – han tabte det ene parti efter det andet og sluttede på sidstepladsen med ½ af 7. Det kostede Morten 84 af hans nye ratingpoint og bekræftede blot, at manden er ekstremist – enten går det vildt godt eller vildt dårligt. Karsten Jensen tabte i samme gruppe de fire første, men han kunne bedre tillade sig det, da han var lavestrated. Slutresultatet blev 1½ point og et tab på 27 ratingpoint.

I Basis 2 deltog Arne Skov, og heller ikke for ham blev det en mindeværdig turnering med blot to remiser og et minus på 70 ratingpoint. Eneste gode Ringstedpræstation leverede Jimmy Petersen i Basis 3, hvor han med 4 af 6 (han var forhindret i at spille sidste runde) sluttede på fjerdepladsen og tjente 29 ratingpoint.

Holbergturneringen i Dianalund fejrede 20 års jubilæum og var i den anledning blevet til en IM-turnering. Det havde man opnået ved at forstærke turneringen med en enkelt IM og to lettiske stormestre. Det er da et interessant initiativ, men det havde nok været mere spændende som IM-turnering betragtet med et mere homogent felt.

Vi havde ikke nogen deltagere med i IM-gruppen, men Hans-Henrik Madsen deltog i mesterklassen. Det startede for så vidt godt nok, men så fulgte fire nederlag på stribe og en delt sidsteplads med 2 point og et tab på 31 ratingpoint.

I Basis 1 deltog både Morten Madsen, Morten Olsen og Karsten Jensen. Karsten stillede også her op som lavestrated, og han hentede den for ham usædvanlige score på fire remiser og en gevinst i de første fem runder – inden han tabte til Morten og Morten. Slutresultat 3 point og en indtægt på 20 ratingpoint. Morten Olsen spillede sig op efter en miserabel start og sluttede ligeledes på 3 point – og tabte på det 7 ratingpoint. Morten Madsen stillede op som ratingfavorit, men tabte de to første. Han fik dog spillet sig op på 4 point og en tredjeplads, men tabte 22 ratingpoint.

EMT-rating pr. 3. maj 2000

1. (1) Hans-Henrik Madsen 2062 - 16
2. (2) Lasse Appelquist 2031  
3. (3) Poul Buhl 2008 - 8
4. (4) Obert Frederiksen 1955 - 3
5. (5) Morten Madsen 1866 - 4
6. (6) Søren M. Larsen 1794  
7. (7) Jørgen Obert Frederiksen 1762  
8. (9) Vagn Larsen 1686  
9. (10) Lindved Sørensen 1670  
10. (12) Morten Olsen 1654 +29
11. (8) Karsten Jensen 1652 - 56
12. (10) Martin Andersson 1616 - 60
13. (13) Tommy Elholm 1606 - 16
14. (14) Jonas Nilsson 1558  
15. (16) Martin Nikolajsen 1480  
16. (17) Brian Rasmussen 1450  
17. (18) Arne Skov Jensen 1331 - 74
18. (20) Finn Anker Jensen 1285  
19. (24) Jimmy Petersen 1264 +94
20. (ny) Mikael Skovgaard 1261  
21. (21) Michael Christensen 1232  
22. (22) Bo Nielsen 1227  
23. (23) Lars Vilsgaard 1192 +18
24. (25) Poul Nielsen 1085 - 47
25. (ny) Farzad Janbazi 1039  
26. (27) Farhad Abdi 1027 +27
27. (26) Inette Vintersfjord 1000  
28. (ny) Søren Skytt 1000  

+/- i forhold til 31. august 1999

 


Julelyn 1999

Af Hans Henrik Hansen

Før man kastede sig over æbleskiverne ved årets juleafslutning den 21. december 1999, blev der som sædvanligt afviklet en lynturnering. Resultatet af denne turnering – den sidste i skakklubben i dette årtusinde – blev følgende:

Præmiegruppe 1

1.

Jens Abildlund

5

2.

Poul Buhl

5

3.

Hans Henrik Hansen

5

4.

Jonas Nilsson

 

Obert Frederiksen

6.

Morten Olsen

4

7.

Lasse Appelquist

 

Søren M. Larsen

9.

Jørgen Obert Frederiksen

3

 

Vagn Larsen

3

Præmiegruppe 2

1.

Bo Nielsen

2.

Lars Vilsgaard

3

3.

Jon Pedersen

3

 

Arnhold Simonsen

3

5.

Daniel Jakobsson

 

Poul Nielsen

 

Farhad Abdi

8.

Søren Mogensen

2

 

Jimmy Petersen

2

 

Inette Vintersfjord

2

 

Farzad Janbazi

2

 

Lindved Sørensen

2

13.

Andreas Simonsen

1

14.

Kristoffer

0

Årets julelynmester blev således – efter knivskarp korrektionsberegning – vort nye (og gamle) B-medlem Jens Abildlund.

Førstepræmien var tre flasker rødvin – og det lykkedes også for Jens at sikre sig samtlige de rødvinsflasker, der efterfølgende blev udloddet i det kinesiske lotteri …

 


 

Ringsted i 1. division!

Til glæde for de få, som endnu ikke følger med på internettet, bringer vi nedenfor en kopi af den helt sensationelle artikel, der kunne læses på klubbens hjemmeside lørdag den 1. april

For få timer siden blev det endeligt bekræftet, at de regerende danmarksmestre for hold, Skakklubben af 1934, Nykøbing Falster, er blevet opløst. Som den næststørste klub i 2. hovedkreds overtager Skakklubben af 1927, Ringsted den ledige plads i 1. division.

Udviklingen kommer ikke helt overraskende for ledelsen i den ambitiøse midtsjællandske klub, der i sæsonen 1999/2000 suverænt vandt A-rækken og dermed indfriede første led i bestyrelsens strategiplan, der har haft til formål at gøre klubben til danmarksmestre i 2004. "Det er selvfølgelig trist for Nykøbing F," udtaler Ringsted-formand Poul Buhl med slet skjult tilfredshed, "men det kan kun være i alles interesse, at hovedkredsens flagskib i holdturneringen nu bliver en geografisk mere centralt placeret klub." Samtidig kan han afsløre, at der allerede for den kommende sæson er indgået en sponsoraftale med Århus-firmaet MimreCard Technology, som dels giver klubben et tilfredsstillende økonomisk udbytte, dels giver sponsoren mulighed for at afprøve sin seneste generation af hukommelsesmoduler, som er kompatible med de menneskelige hjerneceller. Forhandlingerne med den store lokale virksomhed Steff Houlberg er derimod endeligt opgivet, da klubben ikke ønsker at opnå et ry for at spille pølseskak. Der forhandles i øjeblikket med flere interesserede tøjsponsorer, og det er lidt usikkert om Tøjeksperten eller Nike har givet det foreløbigt bedste bud, men også Femilet menes at være interesseret.

En forstærkning af spillertruppen er allerede ved at være plads. Gennem sine kontakter i Kina har Poul Buhl således skaffet to kinesiske stormestre til klubben, som han påregner at installere i et ledigt kælderrum under sin lejlighed i Tinggade. Og selv om man ikke her i vesten har hørt meget til hverken Li Pingh Pongh eller Wang Gang Bang, så er han ikke i tvivl om, at disse navne i løbet af få måneder vil være på alle skakkenderes læber. Der er også indgået aftale med bosnieren Minus Diskontovic, som man har skaffet et halvtidsjob i den lokale afdeling af Diskontobanken, samt med det israelske supertalent Veri Griskman. Herudover forhandles i øjeblikket med flere nye emner.

Poul Buhl er heller ikke afvisende overfor fusioner eller ligefrem opkøb af andre klubber for at styrke bredden i spillertruppen. "Det er vigtigt at vi står godt rustet forud for den fusionsbølge, der utvivlsomt vil komme blandt de danske skakklubber i de kommende år," udtaler han, men vil dog ikke ud med konkrete planer og ønsker ikke at bekræfte de verserende rygter om, at man allerede har opkøbt Nykøbing Sjælland Skakklub, der længe har været til salg for fem kasser øl og en svømmetur med Tina Kjær. "Men vi må se i øjnene, at på længere sigt er den danske 1. division ikke interessant hverken for vore sponsorer eller for den nuværende spillertrup," fortsætter han. "Når vi har vundet danmarksmesterskabet til næste år, må vi videre – og derfor er det vores langsigtede mål at vinde Bundesligaen senest i år 2010. Det kræver imidlertid at der tilvejebringes et væsentligt bredere økonomiske fundament, og derfor arbejder vi med planer om, at Skakklubben af 1927 introduceres på fondsbørsen til efteråret som Danmarks første skakaktie," slutter han på denne opsigtsvækkende lørdag den 1. april 2000.

 


Ungdomsafdelingen triumferer i Grand Prix-serien

Af Poul Buhl

Efter 10 turneringer sluttede 2. hovedkreds´ Junior Grand Prix-serie endnu engang som en stor triumf for Ringsteds børn og juniorer. Ikke kun resultatmæssigt, hvor klubbens medlemmer og de lokale skoleskakspillere vandt den samlede Grand Prix-sejr i tre af de seks aldersgrupper og satte sig på 12 af de 48 pladser, der giver kvalifikation til sæsonens store Grand Prix-finale, Sjællandsmesterskabet – men også fordi vi stillede med en meget stor del af deltagerne ved de fleste af stævnerne. I alt deltog 214 børn og juniorer, heraf var de 53 fra Ringsted – og heraf er de 31 medlemmer af klubben.

Vi har dog ikke været så dominerende som i det meste af sidste sæson, hvor vi typisk havde 20-30 deltagere fra Ringsted med til stævnerne. Dels har vi gennemgående været lidt færre, fordi der ikke har været så mange børn fra vores børneafdeling med, dels har stævnerne i år haft mange flere deltagere end de foregående år. Jeg synes bestemt, at det princip om færre, men bedre stævner, som jeg har været en ivrig fortaler for, har vist sig at være rigtigt.

Vores ældste juniorer har ikke været så aktive i denne sæson, som de var sidste år. Jonas vandt A-gruppen sidste år og var forsvarende sjællandsmester, men da han har været på højskole i Norge det meste af sæsonen, har der ikke været så mange muligheder for skakturneringer i Danmark. Han nåede dog at vinde den sidste turnering mens han var hjemme i påskeferien, og det var faktisk nok til at kvalificere til Sjællandsmesterskabet – men dér kunne han desværre ikke være med.

I B-gruppen var hverken Martin Nikolajsen eller Jimmy særlig aktive, men for Martin var hans førsteplads ved amtsmesterskabet nok til kvalifikation til SM, og Jimmy nåede det samme med to andenpladser. Inette var med flere gange, men der er kommet mange nye konkurrenter til i C-gruppen, og i år måtte hun nøjes med tredjepladsen.

Det er imidlertid i de tre yngste grupper, vi fuldstændig har domineret begivenhederne. I D-gruppen har Jon og Søren sæsonen igennem været ude i en knivskarp kamp om førstepladsen, hvor føringerne har vekslet undervejs, men det var til sidst Jon, der trak det længste strå.

E-gruppen var langt mere jævnbyrdig, da der var flere der kunne gøre sig gældende helt i toppen. Vores favorit var Daniel Jakobsson, men han var ikke i sin bedste form i foråret og sluttede på tredjepladsen. I stedet var det lidt overraskende Arnhold, der vandt gruppen – med sin tvillingbror Andreas på femtepladsen. Peter Marstrand fra Benløse klarede sig med til SM på en kneben 8. plads.

I den yngste gruppe, F-gruppen, var Nikos helt suveræn. Han vandt, alene eller på deling, otte af sæsonens ti Grand Prix-stævner – han vandt de syv første og måtte først i det ottende nøjes med en andenplads, og hans score på 316 Grand Prix-point ud af 340 mulige er helt usædvanlig suveræn. I øvrigt skuffede vores børn lidt ved at have så svært ved at komme mellem de otte bedste i F-gruppen, hvor vi havde regnet med at skulle være mere dominerende i år.

Bank på Møn

62 deltagere, 16 fra klubben. Inette fik bronze i C-gruppen efter at have tabt omkampen om sølvet. I D-gruppen fik Jon guld og Søren sølv – korrektionen afgjorde … Arnhold fik bronze i E-gruppen. Nikos fik som sædvanlig guld i F, men måtte denne gang afgive tre remiser undervejs.

Gislinge

74 deltagere, 16 fra Ringsted. Inette blev nr. 3 i C-gruppen. Jon vandt igen D-gruppen med Søren som nummer 2. Arnhold blev nr. 3 i E-gruppen. Og Nikos vandt for syvende gang i træk F-gruppen.

Pondus Cup, Nykøbing F

60 deltagere, vi stillede med de 9. Jon vandt en suveræn guldmedalje i D-gruppen med maksimumpoint, mens Søren måtte nøjes med bronze – på dårligere korrektion. I E-gruppen vandt Andreas overraskende guld, mens hans tvillingbror Arnhold denne gang kun fik bronze. Og Nikos fik sin første sølvmedalje, da han for første gang i sæsonen kun sluttede på andenpladsen …

Nykøbing Sjælland

57 deltagere, 9 fra klubben. For første gang fik vi ikke en eneste førsteplads! Jon blev nr. 3 i D-gruppen (der var ikke medaljer). Daniel blev nr. 2 og Arnhold delt nr. 3 i E-gruppen. Nikos fik endnu en andenplads i F-gruppen.

Skovbomesterskabet

83 deltagere, 10 fra klubben. Jonas kom, så og sejrede i juniorrækken (ABC-gruppen). I børnerække 1 – svarende til D-gruppen og ældste årgang i E-gruppen – blev Søren bedste Ringstedspiller på en 6. plads efter flere stærke københavnere. I børnerække 2 – F-gruppen og yngste halvdel af E-gruppen – blev Nikos delt 1-4, men havde kun fjerdebedst korrektion.

 

2. hovedkreds´ Junior Grand Prix 1999/2000

Gruppe A – født 1979-82 – 12 deltagere

6.

Jonas Nilsson, Ringsted

34

Gruppe B – født 1983-84 – 12 deltagere

6.

Jimmy Petersen, Ringsted

52

7.

Martin Nikolajsen, Ringsted

34

Gruppe C – født 1985-86 – 32 deltagere

3.

Inette Vintersfjord, Ringsted

160

Gruppe D – født 1987-88 – 65 deltagere

1.

Jon Pedersen, Ringsted

254

2.

Søren Mogensen, Ringsted

244

17.

Matthias F.-Damgaard, Ringsted

36

24.

Trine Morthorst, Ringsted

25

34.

Patrick Kruse, Ringsted

12

38.

Elias Larsen, Ringsted

8

46.

Mike Rasmussen, Ringsted

4

Gruppe E – født 1989-90 – 59 deltagere

1.

Arnhold Simonsen, Ringsted

203

3.

Daniel Jakobsson, Ringsted

159

5.

Andreas Simonsen, Ringsted

130

21.

Claus Larsen, Ringsted

21

30.

Dennis Rasmussen, Ringsted

11

37.

Frederik Olsen, Ringsted

6

37.

Valdemar Jørgensen, Ringsted

6

43.

Maria Elise Olsen, Ringsted

4

Gruppe F – født 1991-2000 – 42 deltagere

1.

Nikos Vourexacis, Ringsted

316

8.

Randi Elholm, Ringsted

82

10.

Michael Olsen, Ringsted

48

11.

Virgil Mwepele, Ringsted

47

12.

Mia Petersen, Ringsted

44

13.

Chr. Andersen, Ringsted

33

14.

Daniel Toft, Ringsted

21

15.

Kim Rasmussen, Ringsted

20

30.

René Jensen, Ringsted

9

37.

Harald Jørgensen, Ringsted

5

40.

Casper Olsen, Ringsted

2

40.

Chr. Lasse Andersen, Ringsted

2

 

Sjællandsmesterskabet 2000

Af Poul Buhl

 

Efter en lang skaksæson havde 12 spillere fra Ringsted gennem sæsonens 10 Grand Prix-stævner kvalificeret sig til Sjællandsmesterskabet. Det var i sig selv flot, for det betød at vi havde sat os på en fjerdedel af pladserne fra vores hovedkreds. Vi havde ganske vist lidt flere med sidste år, da vi selv arrangerede SM, men til gengæld klarede vores deltagere sig lidt bedre i år i Solrød.

Desværre kunne Jonas ikke stille op og forsvare sin SM-titel i A-gruppen, selv om han havde nået at kvalificere sig ved at vinde den sidste GP-turnering i påskeferien. Daniel Jakobsson måtte også melde fra, og det gjorde Randi også – men hendes plads gik til en anden Ringstedspiller, Michael Olsen, der var den næste på Grand Prix-listen.

Vi vandt ikke et SM denne gang, men vi var tæt på. Jon var ellers ikke kommet så godt fra start, allerede i tredje runde havde han tabt til Søren, hans evige rival og klubkammerat. Men efter en stærk slutspurt med fire sejre til sidst var det kun en lidt dårligere korrektion, der henviste Jon til den ærgerlige andenplads.

Nikos var, ligesom til DM i skoleskak, uheldig med allerede i første runde at møde ham, der senere viste sig at være den bedste og som vandt mesterskabet, men så tabte han heller ikke flere partier, men ligesom Jon var han uheldig på korrektion og sluttede som nr. 4, selv om han havde lige så mange point som nr. 2.

Alt i alt synes jeg vi kan være godt tilfreds med indsatsen, men vi må lige som sidste år erkende, at dem fra København altså er lidt bedre end vi er. Vi må hjem og træne noget mere!


 

Sjællandsmesterskabet 2000 for børn og juniorer

 

Gruppe A – 11 deltagere – 5 runder

1.Niels K. Kragh, Lyngby 4½

Ingen deltagere fra Ringsted

Gruppe B – 14 deltagere – 7 runder

1.Michael Nielsen, Taastrup 6

5.Jimmy Petersen 4

8.Martin Nikolajsen 4

Gruppe C – 19 deltagere – 7 runder

1.Kristian Hovmøller,Dianalund 6½

9.Inette Vintersfjord 3½

Gruppe D – 24 deltagere – 7 runder

1.Alexander Rosenkil, Taastrup 5½

2.Jon Pedersen 5½

10.Søren Mogensen 4

Gruppe E – 24 deltagere – 7 runder

1.Benjamin Skjoldan, Stengård 5½

13.Arnhold Simonsen 3

16.Andreas Simonsen 3

20.Peter Marstrand, Benløse 2

Gruppe F – 19 deltagere – 7 runder

1.Alexie E. Cherstlou, Taastrup 6

4.Nikos Vourexacis 5

18.Michael Olsen 2