Klubmestre i hurtigskak

1992 – 2010

Mestrene gennem tiderne

1992

Obert Frederiksen

1993

Morten Madsen

1994

Poul Buhl

1995

Lasse Appelquist

1996

Poul Buhl

1997

Hans Henrik Hansen

1998

Poul Buhl

1999

Michael Jørgensen

2000

Hans Henrik Hansen

2001

Hans Henrik Hansen
2002 Brian J. Jørgensen
2003 Brian J. Jørgensen

2003*

Hans Henrik Hansen
2004 Brian J. Jørgensen
2005 Jens Abildlund
2006 Brian J. Jørgensen
2008" Poul Buhl
2008* Hans Henrik Hansen
2009 Aflyst
2010 Peter Wang / Hans Henrik Hansen
 

19 hurtigskakmesterskaber vundet af 8 spillere

Antal mesterskaber pr. spiller

Hans Henrik Hansen

4

Brian J. Jørgensen

4

Poul Buhl

1

Obert Frederiksen

1

Morten Madsen

1

Lasse Appelquist

1

Michael Jørgensen

1

Jens Abildlund

½

Peter Wang

*) hurtigskakmesterskabet blev fra dette år flyttet fra forårs- til efterårshalvsæsonen
") hurtigskakmesterskabet blev fra dette år flyttet fra efterårs- til forårshalvsæsonen