Hermed indbydes alle aktive medlemmer af Skakklubben af 1927, Ringsted, til ordinær

Generalforsamling

Tirsdag den 17. april 2012 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Valdemar­skolen (lille kantine).

Dagsorden

          1.   Valg af dirigent

          2.   Formandens beretning

          3.   Regnskab

          4.   Indkomne forslag

          5.   Budget og kontingent

          6.   Valg:

                a.   formand (1 år) Morten Olsen på valg

                b.   2-4 bestyrelsesmedlemmer (1 år) Lasse Appelquist, Poul Buhl og Karsten Jensen er på valg   

                c.   bestyrelsessuppleant (1 år) p.t. ingen, valg af bestyrelsessuppleant kun nødvendigt hvis der kun vælges 2 bestyrelsesmedlemmer under punkt b)     

                d.   revisor (1 år) Lindved Sørensen på valg

                e.   1 revisorsuppleant (1 år) Hans-Henrik Madsen på valg

          7.   Eventuelt

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op til en diskussion af klubbens fremtidige aktiviteter.

 

Med venlig hilsen

Skakklubben af 1927, Ringsted

Morten Olsen
Formand